Voor Wie?

Corporate mediation is een effectief instrument voor toepassing binnen en tussen alle soorten van organisaties. Het gaat om de samenwerking tussen mensen en organisaties. Managers op alle niveaus in organisaties kunnen baat hebben bij het aanleren van mediation vaardigheden.

Ik ben succesvol als mediator opgetreden bij beursgenoteerde ondernemingen, in het familiebedrijf, bij professionele organisaties en bij gemeenten en Ministeries. Ik heb in binnen en buitenland als mediator opgetreden bij geschillen binnen en tussen organisaties.

Geschillen tussen aandeelhouders, over garanties in overnamecontracten, bij misgelopen joint ventures, misgelopen samenwerkingsverbanden zoals van advocaten of accountants, problemen tussen overheden en ondernemingen, conflicten tussen managers of afdelingen, geschillen bij projectontwikkeling, over medezeggenschap en in verenigingen en coƶperaties, het zijn slechts voorbeelden van de talloze soorten van geschillen bij het oplossen waarvan ik als mediator succesvol betrokken ben geweest in de afgelopen 15 jaar.